Orpheus

Financieel Adviseurs

Over Orpheus

Orpheus

Financieel Adviseurs

Patrick van Lee

Na het behalen van de master in Bedrijfs-economie aan Tilburg University (toen nog minder modieus de Katholieke Universiteit Brabant geheten) is Patrick bij diverse verzekeraars als accountmanager Levensverzekeringen & Pensioen actief geweest.

Na het vervullen van een landelijk opererende functie als collectief pensioenadviseur voor een grote verzekeraar, heeft hij in 2006 een gespecialiseerd pensioenkantoor overgenomen met een klantenkring die reeds gewend was aan advisering op declaratiebasis. In die tijd van bonussen en afsluitprovisies zeker onderscheidend.

Als je de essentie benoemt hoe Patrick zijn cliënten adviseert, is dat maatwerk en multi-disciplinair als gesprekspartner voor notaris, advocaat, fiscalist en echtscheidingsmediator van de klant. Toegegeven dat daardoor meer tijd wordt gevergd maar de enige manier om daadwerkelijk persoonlijk advies te geven. Invulling geven aan op zichzelf holle begrippen als ‘maatwerk’ en ‘persoonlijk advies’…

Werkervaring

Orpheus
2006 / heden
Pensioenadviseur

Op declaratiebasis onafhankelijk advies m.b.t. pensioenregelingen en -planningen en daarmee verband houdend advies (zoals voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en overlijden).

Voor werkgever-relaties: advies en budgetberekeningen van collectief pensioen, verlengingen, optimale bijspaarmodules, beheer van pensioenregelingen en communicatie aan de deelnemers.

Voor zelfstandigen waaronder de directeur-aandeelhouder en particulieren: pensioenplanning in de brede zin in de opbouwfase en advies op pensioendatum.

Advies en bemiddeling in bijzondere situaties zoals echtscheiding of ontslag.

AEGON
2005 / 2006
Accountmanager Special Accounts Aegon NL

Pensioenconsultant collectieve pensioenregelingen voor Van Lanschot Bank Den Bosch, Friesland Bank Leeuwarden en SNS Bank Maastricht.

Allianz
1998 / 2005
Senior Accountmanager Pensioen en Levensverzekeringen

Accountmanager Leven voor de regio Rotterdam, Gorinchem en directie-relaties in Zuid Nederland.

Meeùs
1995 / 1997
Financieel Adviseur Levensverzekeringen en Pensioen

Adviseur voor levensverzekeringen en pensioen voor particulieren en MKB-relaties in de regio Waalwijk en Den Bosch.