Orpheus

Financieel Adviseurs

Werkgever

De Werkgever

Pensioen: ondoorzichtig en ingewikkeld?

Pensioenakkoord

Laten we er niet omheen draaien: door alle wettelijke verplichtingen rond zorgplicht en communicatie is pensioen uitermate ingewikkeld geworden. In de kern draait het uiteindelijk maar om twee dingen: 

  • Hoe zorg ik dat mijn pensioenregeling invulling geeft aan goed en verantwoord werkgeverschap en de kosten voor mij inzichtelijk en beheersbaar zijn?
  • Dat het voor mijn medewerkers duidelijk is wat mijn pensioenregeling voor hen concreet oplevert en de regeling door hen op waarde wordt geschat?

Het is belangrijk dat een kostbare arbeidsvoorwaarde wordt gewaardeerd. Te vaak wordt er schouder ophalend gereageerd als je medewerkers vraagt naar het pensioen dat hun werkgever hen aanbiedt. Zonde van het geld. Voor een werkgever is het cruciaal dat zo’n regeling geen loden last wordt als het een periode minder goed loopt. 

Het Pensioenakkoord waarvan de laatste elementen uiterlijk 2023 ingaat, werpt veel vragen op bij medewerkers. Een mooi moment om van deze verhoogde interesse gebruik te maken.

 

Pensioen: een loden last en duur?

De tijd van de dure woekerpolissen ligt achter ons. Als pensioenadviseur zijn we er op gespitst dat van elke euro pensioeninleg zoveel mogelijk bij uw medewerkers terecht komt. Dat vergt productkennis en ervaring en vooral ook goed luisteren naar wat u belangrijk vindt uw mensen aan te bieden. 

We begeleiden onze werkgevers bij het opzetten en beheren van een pensioenregeling die ook op de lange termijn betaalbaar blijft. 

We denken niet in standaard pensioenproducten en onze werkgeverrelaties merken dat hun pensioenbudget ook “slim” is in te zetten.

Slim inzetten van uw pensioenbudget – “Too little too late”?

Verzekeraars keren het pensioen later levenslang aan uw medewerkers uit. ‘Levenslang’ pensioen klinkt goed. Nadeel is dat verzekeraars hierdoor per maand een relatief laag pensioen uitkeren omdat er met een hoge levensverwachting wordt gerekend van circa 92 jaar. Komt de gepensioneerde en zijn partner vóór die leeftijd te overlijden, vervalt de rest van het pensioengeld aan de verzekeraar.

We maken een uitgekiend pensioenplan zodat er mínder hoeft te worden ingelegd en verlies van pensioengeld grotendeels of geheel wordt voorkomen. 

Lees de extra uitleg onder het tabblad “pensioenopbouw”.

Medewerkers met vragen “aan je bureau”: kost zo’n pensioenregeling mij als werkgever niet heel veel tijd?

Voor ons als adviseur een kwestie van goed en duidelijk communiceren. Klinkt als een cliché maar klaarblijkelijk is dat heel moeilijk als je veel werkgevers spreekt. 

Als adviseur leggen we pensioen aan medewerkers uit in normaal Nederlands. Omdat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Jarenlang is onze ervaring dat mensen opgelucht adem halen: “eindelijk begrijp ik het en eigenlijk is het helemaal niet saai”. Daarmee is pensioencommunicatie geen ‘after-sales’ maar juist het meest vervullende deel van het pensioenvak.

Bij de start van de regeling, spreken we de medewerkers van onze klanten allen individueel. Ze weten ons dan rechtstreeks te vinden en vragen komen niet meer bij u als werkgever te liggen. Optioneel houden we periodiek een ‘pensioenupdate’. Meestal is dat om de twee a drie jaar. 

Kijk vooral eens naar de afzonderlijke tabbladen waar wordt ingegaan op het slim inzetten van pensioenbudget en de invulling van ‘goed werkgeverschap’ door stil te staan bij de verzorgingsgedachte achter een pensioenregeling.

Bekijk de pensioensopbouw

Pensioensopbouw

Wat je als werkgever maximaal aan pensioen mag toezeggen, is fiscaal aan grenzen gebonden. Pensioenpremie die je als werkgever betaalt, moet uiteraard wel als ondernemingskosten kunnen worden afgetrokken. Net als de eigen bijdrage die de medewerkers betalen aan hun pensioen voor hen ook tot een besparing op loonheffing leidt.

Daarom dat de overheid grenzen stelt aan wat er maximaal aan pensioen mag worden opgebouwd.

Het uitgangspunt is grofweg dat een medewerker 75% van zijn gemiddelde salaris in 42 jaar opbouwt. Of 70% in 40 jaar.

In het Pensioenakkoord is overeengekomen dat pensioen voortaan via een beleggingspremie wordt opgebouwd. Een ‘keihard’ gegarandeerd pensioen behoort daarmee tot het verleden. Simpelweg omdat dat voor de werkgever niet te betalen is.

Hoe hoog straks het maandelijkse pensioen is, is afhankelijk van hoéveel premie er wordt ingelegd, wat het rendement is en hoe hoog de rente staat als de medewerker met pensioen gaat.

We maken een maatwerk-berekening welk pensioenbudget er nodig is om een passend pensioen voor uw werknemers te maken.

Slim pensioenbudget – Too little too late”?

Het ‘slim’ omgaan met uw pensioenbudget zit hem in het maatwerk dat we leveren van lévenslang pensioen (basisvoorziening) en aanvullend pensioen (extra gedurende bijv. de eerste 10 ‘actieve’ pensioenjaren.

Voor uw werknemers wordt als collectief een premietabel berekend, net als bij een klassieke pensioenregeling. Hiermee wordt duidelijk wat er maandelijks aan pensioenbudget ter beschikking wordt gesteld, afhankelijk van leeftijd en salaris. Het biedt u rust en een budgetteerbare regeling zonder verrassingen.

Onderscheidend is dat voor elke medewerker een individuele rekening op éigen naam wordt geopend. Hierop wordt het pensioensaldo opgebouwd en bij overlijden is er sprake van vólledige vererving. Dat is het eerste pluspunt.

Tweede niet te onderschatten voordeel is dat de medewerker op moment van pensioneren zelf kiest hoélang het opgebouwde saldo als aanvullend pensioeninkomen wordt uitgekeerd: een áánzienlijk hoger pensioen per jaar dan bij een levenslang uitkerend pensioen. 

“Too little too late”: het bovenstaande biedt maatwerk aan de mensen en vervult de behoefte pensioen te ontvangen tijdens de actieve pensioenjaren in plaats van een levenslang (en veel lager pensioen). Geen teleurstelling dat de pensioenuitkering per jaar zo laag is. Het voorkomt dat op 80 jarige leeftijd nog steeds een aanzienlijk deel van het pensioensaldo door de verzekeraar niet is uitgekeerd met het risico.

Terug naar algemeen

Partners of kinderen

Pensioen heeft naast de oudedag ook een verzorgingsgedachte: bij overlijden van uw medewerker dienen de partner en kinderen verzorgd achter te blijven.

Meest voorkomend is dat de pensioenregeling een levenslange gegarandeerde overlijdensuitkering biedt voor de partner. De kinderen ontvangen een tijdelijke overlijdensuitkering tot meestal hun 21e of 27e.

Een prima basis maar door de lage rentestand soms ook duur. Daarnaast moet de partner het vaak doen met weliswaar een levenslang maar laag bedrag per maand terwijl er juist op het moment van overlijden het meeste behoefte is aan geld, vanwege de omschakeling van twee naar één inkomen.

Slim pensioenbudget

We bieden een oplossing tussen levenslang partnerpensioen en éénmalig extra inkomen waardoor uw pensioenbudget voor de nabestaanden optimaal wordt besteed. Een eenmalige nétto uitkering waarvoor geen medische acceptatie is vereist.

Terug naar algemeen

Arbeidsongeschiktheid

De eerste 24 maanden van ziekte betaalt u het loon door van uw werknemer. Na die 24 maanden kan de werknemer door het UWV geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard worden.

Het ligt er maar aan of uw werknemer in een aangepaste functie bij u herplaatst kan worden of een ander beroep vindt. Het nieuwe salaris aangevuld met een uitkering van het UWV leidt in de regel tot een inkomensterugval.

Om de inkomensterugval tot een minimum te beperken, zijn hiervoor collectieve inkomensverzekeringen af te sluiten:

  • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer waar de verzekeraar bij het bepalen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering er wel rekening mee houdt in hoeverre de arbeidsongeschikte werknemer zijn/haar resterende capaciteiten gebruikt
  • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en altijd een aanvulling tot 70% van het laatste salaris. Een duurdere verzekering maar wel veel helderder en voorkomt veel discussie.
  • Aanvullende uitkering bij minder dan 30% verlies aan verdiencapaciteit
  • Aanvullende uitkering bij volledig arbeidsongeschikten zonder perspectief op herstel

De tarieven variëren enorm tussen de diverse verzekeraars, afhankelijk van de branche van uw bedrijf. We bieden hiervoor een heldere premie- en voorwaardenvergelijking tussen de inkomensverzekeraars.

Voor uw pensioenregeling wordt de premiebetaling meeverzekerd. Dat wordt in het pakket meeverzekerd.

Terug naar algemeen