Orpheus

Financieel Adviseurs

De Accountant Fiscalist

Algemeen

Ons kantoor werkt al sinds 1997 nagenoeg uitsluitend op doorverwijzing. Doorverwijzing van uw collega accountant, salarisadministrateur, fiscalist en andere zakelijke professionals.

Bestaansrecht van een klein pensioenkantoor is dat uw klant zich persoonlijk behandeld voelt in een bedrijfstak met grote advieskantoren die uw klant als afstandelijk, duur en opportunistisch ervaart. Heldere communicatie en inlevend vermogen. In een kennismakingsgesprek zal snel duidelijk zijn hoe ik het bovenstaande als persoonlijke meerwaarde lever.

Ga naar uw klant is DGA of ZZP'erGa naar uw klant is werkgeverGa naar uw klant is particulier

Uw klant is DGA of ZZP'er

Pensioen in de jaarrekening (DGA)

Pensioen in eigen beheer

Veel van onze klanten hebben er voor gekozen hun pensioen in de BV te laten en niet af te kopen of om te zetten in een Oudedagsverplichting. We verzorgen de jaarlijkse actuariële waardering.

Omdat pensioen slechts een bouwsteen is in de financiële planning van de DGA verzorgen we ook de uitstelberekeningen, uitruil van partnerpensioen en de benodigde formele vastlegging hiervan.

Stamrecht in de jaarrekening (DGA)

De jaarlijkse actuariële waardering van een loonstamrecht (gouden handdruk) of FOR- en stakingswinstlijfrente alsmede:

  • het juist ‘timen’ van de ingang van stamrechtuitkeringen in geval van compensabele verliezen
  • optimaal plannen van een ‘hoog-laag’ en ‘laag-hoog’ loonstamrecht voor beperken van de belastingdruk waarbij rekening wordt gehouden met AOW en overig pensioen.

Risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid

Inmiddels zijn er verzekeraars die aangescherpte tarieven hanteren voor DGA’s met een beroepsuitoefening op HBO- en academisch denkniveau. Of specifieke tarieven hanteren voor vrije beroepsbeoefenaars.

Onze adviesmatrix houdt rekening met vrij vermogen, pensioenaanspraken en afwegingen m.b.t. koopkrachtbehoud of inbouwen van uitkeringsdrempels. Dit leidt altijd tot enorme kostenbesparing op een product waaraan uw cliënt zo min mogelijk geld wil besteden.

Terug naar algemeen

Uw klant is werkgever

Uw klant wenst pensioen aan te bieden aan zijn medewerkers om zijn aantrekkelijkheid als werkgever op de arbeidsmarkt te vergroten. Werknemers onderkennen steeds meer naast hun salaris ook het belang van hun pensioen- en overige collectieve ‘benefits’. Hoe voorkomt uw klant dat hij zich voor lange tijd ‘verbindt’ aan een wellicht niet flexibel contract met een verzekeraar en alsmaar zwaarder wegende pensioenlasten?

‘Budget-efficiency’

Kerncompetentie van ons kantoor is een werkgever te adviseren bij de totstandkoming van een betaalbare pensioenregeling waarbij het pensioenbudget zoveel mogelijk bij de deelnemers terecht komt (budget-efficiency). Hiervoor zetten we het pensioenbudget ‘slim’ in.

Pensioenakkoord

Na de zomer wordt het nieuwe wetsvoorstel bekrachtigd. Juist nu is het zaak oplettend te zijn met het toezeggen van een pensioen aan je medewerkers. Dit kan binnen een termijn van 5 jaar leiden tot een ongewenst maar nagenoeg onvermijdelijk compensatieplan.

Terug naar algemeen

Uw klant is particulier

Pensioen opgebouwd bij verzekeraar of pensioenfonds

Vaak zijn er pensioenaanspraken opgebouwd in het verleden van inmiddels geëindigde dienstverbanden en ontvangen klanten bericht van de verzekeraar of pensioenfonds. 

Er dienen keuzes te worden gemaakt over de hoogte van de uitkering bij overlijden, stijgende uitkeringen, tijdelijk verhoogde uitkeringen.

Een uitgelezen moment om het risico van kapitaalverlies voor uw klant te beperken.

Lijfrente- of stamrechtverzekering bereikt de einddatum

Vaak afgestemd op 65 jaar als pensioendatum. Vragen dienen zich aan of er uitgesteld kan worden en of dat wijs is. In welk tempo uitkeren en bij welke partij? 


Let op: we rekenen de klant voor wat zijn of haar keuze tot gevolg heeft voor de erfbelasting.


Risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid

Inmiddels zijn er verzekeraars die aangescherpte tarieven hanteren voor DGA’s met een beroepsuitoefening op HBO- en academisch denkniveau. Of specifieke tarieven hanteren voor vrije beroepsbeoefenaars.

Onze adviesmatrix houdt rekening met vrij vermogen, pensioenaanspraken en afwegingen m.b.t. koopkrachtbehoud of inbouwen van uitkeringsdrempels. Dit leidt altijd tot enorme kostenbesparing op een product waaraan uw cliënt zo min mogelijk geld wil besteden.

Terug naar algemeen