Orpheus

Financieel Adviseurs

De Particulier

Waar moet ik beginnen?

Misschien dat u zich de vraag niet stelt en het moment om pensioen op te gaan bouwen juist heel duidelijk is: u begint als zelfstandige of u verandert van baan en uw nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling.

De meeste mensen hebben echter weinig inzicht in hun pensioensituatie. Dit ondanks de overzichten van “mijnpensioenoverzicht.nl”. Veel informatie waarbij niet duidelijk is hoe de pensioenbedragen zijn berekend en welke risico’s u nog loopt. 

Een pensioenplan, is dat nodig?

“Mijnpensioenoverzicht.nl” geeft enkel een summier overzicht van pensioen dat u heeft opgebouwd als werknemer in loondienst. Aanvullend pensioen, lijfrente, koopsom, een gouden handdruk etc. het zijn allemaal ook potjes voor later die niet in het register worden vermeld.

Ga naar pensioenplan

Ik ga binnenkort met pensioen

Of u nu pensioen heeft opgebouwd bij een pensioenfonds of verzekeraar, in beide gevallen wordt u gevraagd keuze te maken. Dit is het moment dat u uw pensioen per maand in belangrijke mate kan aanpassen in verband met belangrijke keuzes:

Ik ga binnenkort met pensioen

Bijzondere situaties

Echtscheiding

Bij een scheiding ligt de aandacht uiteraard eerst bij gevoelige kwesties zoals een omgangsregeling, (kinder)-alimentatie, de gezamenlijke woning, spaargeld, etc. Pensioen en lijfrentes hebben een lagere prioriteit en dat is begrijpelijk. Mensen realiseren zich echter zelden welke grote bedragen gemoeid zijn met de verdeling van het pensioen. Niet te vergeten een mogelijke belastingclaim bij het toedelen van de lijfrente, onverwacht en onbedoeld in het jaar ná de scheiding.

Ongeneeslijk ziek (vlak) voor de pensioendatum

Bij overlijden vóórdat iemand de pensioendatum haalt, vervalt bij de meeste pensioenregelingen het opgebouwde pensioensaldo volledig aan de verzekeraar. Als nabestaande(n) wil je dat natuurlijk voorkomen.

Bekijk de bijzondere situaties

Pensioenplanning-light

Met onze pensioenplanning-light inventariseren we wat er straks, op pensioendatum, naar redelijkheid valt te verwachten van alle oudedagsvoorzieningen sámen en wat al deze bruto inkomsten straks nétto voor u betekenen. Hierbij houden we ook rekening met de inflatie, vaak een belangrijk punt dat over het hoofd wordt gezien.

Wat is het beleggingsrisico dat u momenteel loopt met (een deel van) uw opgebouwde pensioenen en past dit risico wel bij me? Zeker in de situatie dat u 15 jaar of korter voor uw pensioen zit, een belangrijk punt om te bespreken met elkaar.

Met pensioenplanning-light heeft u volledig inzicht van uw netto pensioeninkomen, van u en uw partner samen én reiken wij oplossingen aan bij een eventueel pensioentekort.   

Pensioenplanning-compleet

Alles wat u inlegt in een pensioenverzekering of lijfrentevoorziening is geld waar u in principe niet meer bij kunt tót uw pensioendatum. Hoe valt “vrij” beschikbaar vermogen het beste te combineren met “beklemd” pensioenvermogen?

Als aanvulling op het bovenvermelde speelt uw (rest-)hypotheek tijdens uw pensionering. Het heeft geen zin een forse pensioenaanvulling te treffen als er tevens een stevige hypotheeklast doorloopt. 

Kortom:

  • Hypotheekafbouw richting de pensioendatum
  • De verplichte aflossing van uw hypotheek uitstellen: op tijd vóór uw pensioen de hypotheek verlengen met een lang vastgezette rente. U wilt niet als jong gepensioneerde geconfronteerd worden met een verplichte aflossing van uw hypotheek, zeker niet als uw pensioeninkomen relatief laag is.
  • optimaal aanvullen van pensioeninkomen met vermogen uit privé en eventueel uit uw B.V.   

Tenslotte is onderhoud van een uitgewerkte pensioenplanning geen detail. Dat hoeft niet elk jaar te gebeuren want dat jaagt u alleen maar op kosten. Maar periodiek om de paar jaar, naargelang u zelf wenst, een vinger aan de polis “of we op koers zitten” maakt de eerste uitgave van een pensioenplanning in de jaren daarna zinvol.

Ik ga binnenkort met pensioen

Of u nu pensioen heeft opgebouwd bij een pensioenfonds of verzekeraar, in beide gevallen wordt u gevraagd keuze te maken. Dit is het moment dat u uw pensioen per maand in belangrijke mate kan aanpassen in verband met belangrijke keuzes

Bekijk "binnenkort met pensioen"
Terug naar algemeen

Binnenkort met pensioen

Keuzes die u kunt maken en een effect hebben op de hoogte van uw pensioenuitkering:

  • Ik wil mijn partner na mijn overlijden verzorgd achter laten. Mijn partner heeft zélf een prima pensioen en ik wil zelf daarom mijn pensioen verhogen.
  • Ik wil zoveel mogelijk voorkomen dat bij overlijden van mij en mijn partner het opgebouwde pensioengeld bij de verzekeraar terecht komt.
  • Ik wil de eerste actieve jaren een hoger pensioen genieten. Daarna mag het best wel een beetje minder.
  • Ik wil op pensioendatum een deel van het opgebouwde saldi ineens laten uitkeren
  • Mijn pensioensaldo staat bij een verzekeraar en ik wil mijn geld bij de hoogste aanbieder onderbrengen
  • Kies ik voor een stijgend pensioen zodat ik geen last ondervind van inflatie?

Terug naar algemeen

Bijzondere situaties

Echtscheiding

Mediators en advocaten kiezen meestal voor een standaard pensioenverdeling. Zeker bij partners met enige jaren leeftijdsverschil kan dit ongunstig uitpakken. We geven inzicht in wat een alternatieve pensioenverdeling inhoudt of zelfs van pensioenverdeling kan worden afgezien (en op andere wijze over en weer wordt gecompenseerd).

Ongeneeslijk ziek vlak vóór de pensioendatum

In pensioenregelingen maakt het voor de hoogte van het partnerpensioen veel uit of iemand vóór het bereiken van de pensioenleeftijd overlijdt of pas nadat het pensioen al is ingegaan. Vaak vervalt een groot deel van het pensioenkapitaal bij overlijden vóór de pensioenleeftijd. Erg zuur voor de nabestaanden als dat vlák voor het bereiken van het pensioen gebeurt.

We kunnen hiervoor vaak een oplossing bieden door maatwerkadvies.

Terug naar algemeen