Sinds 1993 beheert Orpheus collectieve pensioencontracten en werknemersvoorzieningen en ondersteunt zij haar werkgevers bij contractsverlengingen en tariefvergelijkingen.

Pensioen is echter in het laatste decennium voornamelijk door fiscale- en civieljuridische wetgeving voor een werkgever of HRM-functionaris uitgegroeid tot een zeer complexe materie .

Na het salaris is pensioen de meest kostbare arbeidsvoorwaarde die een werknemer wordt geboden. Naast het vermijden van voormelde juridische valkuilen is het voor werkgevers steeds meer de vraag hoe een pensioenregeling betaalbaar blijft en hoe het jaarlijkse pensioenbudget zoveel mogelijk terechtkomt waar het bedoeld is: de werknemers die het meest waardevol voor de organisatie zijn.

In de rechterkolommen gaan we hier dieper op in.